داروسازی آریوژن فارمد

نوع درب درب فست رول اختصاصی اسپیدرز
پروژهداروسازی آریوژن فارمد
محل نصبانبار داروسازی آریوژن فارمد
داروسازی آریوژن فارمد
داروسازی آریوژن فارمد

درب فست رول اختصاصی اسپیدرز

اجرا شده با پارچه pvc دوجداره مقاوم در برابر حریق و آنتی باکتریال و ضد آب ترکیب با استرکچرهای داخلی آلومینیوم، این نوع درب در فضاهای داخل و خارج استفاده می‌شود.