فرودگاه خلیج فارس عسلویه

نوع دربدرب فست رول صنعتی
پروژهفرودگاه خلیج فارس عسلویه
محل نصبورودی آشیانه هلیکوپتر
فرودگاه خلیج فارس عسلویه
فرودگاه خلیج فارس عسلویه

درب پرسرعت فست رول صنعتی، بزرگ‌ترین فست رول تمام آلومینیوم نصب شده در ایران توسط تیم حرفه ای اسپیدرز، ورودی آشیانه هلیکوپتر فرودگاه خلیج فارس عسلویه
سرعت بازشوی کامل ۱۱ ثانیه

فرودگاه خلیج فارس عسلویه
فرودگاه خلیج فارس عسلویه
درب آشیانه هلیکوپتر
درب آشیانه هلیکوپتر