شرکت دارویی برکت

نوع دربدرب فست پک
پروژهشرکت داروسازی برکت
محل نصببخش انبار گروه دارویی برکت
شرکت داروسازی برکت
شرکت داروسازی برکت

شرکت داروسازی برکت، درب فست پک با پوشش پارچه mehler و پنجره های سفارشی از جنس پلی کربنات، با مرکز فرمان هوشمند plc