شرکت پلیمر آریاساسول

نوع دربدرب پرسرعت فست رول تمام الومینیوم
پروژهپتروشیمی آریاساسول
محل نصببخش آتش نشانی پتروشیمی
پتروشیمی آریاساسول
پتروشیمی آریاساسول
آتش نشانی پتروشیمی آریاساسول
آتش نشانی پتروشیمی آریاساسول

درب پرسرعت فست رول تمام آلومینیوم ابعاد۱۶ متر در ارتفاع ۱۱ متر، موتور و گیربکس مصرفی sew المان، سرعت بازشو ۱۲ ثانیه، نوع شاترز مصرفی ۲۰ سانت، محل اجرای آشیانه آتش نشانی پتروشیمی آریاساسول طراحی و اجرا توسط تیم حرفه ای اسپیدرز