سردخانه تهران شباهنگ

نوع دربدرب سکشنال، درب سردخانه، درب پرسرعت شیشه ای
پروژهسردخانه تهران شباهنگ
محل نصببخش سردخانه‌ای شباهنگ کهریزک
سردخانه تهران شباهنگ
سردخانه تهران شباهنگ

درب صنعتی سکشنال (زیرسقفی) محل نصب سردخانه تهران شباهنگ، سرعت بازشو ۸ ثانیه، از مزایای آن میتوان به ساختار ساندویچ پانل و یا امکان نصب و تعبیه درب نفررو اشاره کرد.